Политика за поверителност

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

 

 

            Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за наш основен ангажимент, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

 

            МОДУЛОРИСТА е платформа за електронна търговия, с която се свързвате на следният интернет адрес: www.modulorista.com и е търговското наименование на „МОДУЛОРИСТА“ ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски“ №14, ЕИК BG206416819 (наричано по-долу „МОДУЛОРИСТА“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратори при обработването на Вашите лични данни.

 

Кои категории лични данни обработваме ние?

 

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

- предоставяна от Вас информация - лични данни, които предоставяте, когато се регистрирате за нашите продукти, отговаряте на въпросници или се свързвате с МОДУЛОРИСТА.

- информация, която се събира автоматично -  Вашият адрес и друга информация за Вашето използване на онлайн магазина на МОДУЛОРИСТА  могат да бъдат събирани автоматично с помощта на бисквитки. Вие можете да откажете всички бисквитки; бисквитките обаче, могат да Ви дадат възможност да се възползвате от някои от основните функции на платформата, които е възможно да не работят, ако откажете бисквитките.

- информация, която се събира от други източници - Ние можем да комбинираме информация за Вас от платформата за електронна търговия на МОДУЛОРИСТА, информация, която се събира офлайн или от външни страни. Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

 

Какви са целите и основанията на обработването?

 

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 

 1. Предоставяне на услуги на МОДУЛОРИСТА във Ваша полза.

 

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • създаване и управление на профил в платформата на МОДУЛОРИСТА;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на МОДУЛОРИСТА;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между МОДУЛОРИСТА и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 

 1. Усъвършенстване на нашите услуги

 

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания. Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

 

 1. Правна рамка и съгласие

 

Съгласно европейските закони за защита на данните, МОДУЛОРИСТА трябва да има правно основания за обработката на Вашите лични данни. Правното основание, което се прилага във всеки отделен случай, ще зависи от това за какви от описаните по-горе конкретни цели МОДУЛОРИСТА обработва Вашите лични данни.

            За събиране и обработка на Вашите лични данни МОДУЛОРИСТА ще поиска Вашето съгласие. Ако решите можете по-късно да оттеглите съгласието си. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието няма да засегне обработката, която вече е била извършена.

            Възможно е „Модулориста” ЕООД да обработи Вашите лични данни въз основа на законните интереси на МОДУЛОРИСТА при комуникирането с Вас за нашите продукти и услуги. Имате право да се отпишете от всякаква такава обработка на Вашите лични данни.

            Личните данни, които събираме за Вас, може да се съхраняват в продължение на пет години след последното взаимодействие, което сме имали с Вас, след който момент те ще бъдат архивирани само дотогава, доколкото е основателно необходимо за изложените по-горе цели, в съответствие с приложимите закони.

Съгласно европейските закони за защита на данните МОДУЛОРИСТА трябва да има правно основания за обработката на Вашите лични данни. Правното основание, което се прилага във всеки отделен случай, ще зависи от това за какви от описаните по-горе конкретни цели МОДУЛОРИСТА обработва Вашите лични данни.

При някои ограничени обстоятелства, МОДУЛОРИСТА може да се наложи да разкрие Вашите лични данни, с цел да изпълни законово задължение или искане, като спазване на задълженията за докладване на нашите управляващи регулаторни органи относно безопасността на нашите продукти.

 

 1. Информация, която споделяме.

 

            МОДУЛОРИСТА не продава и не разкрива Вашите лични данни на трети лица без Вашето съгласие, освен:

            - На свързани с нея лица и трети страни, които са доставчици на продукти и услуги, за предоставяне на услуги и информация на нашите сайтове.

            - На свързани с нея лица за предлагане и предоставяне на информация за свързани продукти и услуги.

            - На управляващи регулаторни органи, ако е необходимо по друг начин за МОДУЛОРИСТА да изпълни законово задължение или искане.

            - В случай, че МОДУЛОРИСТА реши да реорганизира дейността си /чрез продажба, сливане, вливане или разделяне/, може да сподели лични данни за Вас с настоящи или бъдещи купувачи. Ние ще изискаме всички настоящи или бъдещи купувачи да третират тези лични данни по начин, съответстващ на настоящото известие.

 

 1. Защита.

 

            МОДУЛОРИСТА поддържа контроли, за да защити и да гарантира предпазването на личните данни, но когато споделяте лични данни онлайн, винаги съществува някакъв риск от това, че неупълномощена трета страна би могла да получи достъп до Вашата информация.

 

 1. Видове информация, които събираме:

 

- Предоставяна от Вас информация -  адрес, телефонен номер и имейл адрес;

- Лични данни, които предоставяте при посещаване на платформата на МОДУЛОРИСТА;

- Информация за плащания (като банкова информация, номер на разплащателна карта, срок на валидност, адрес за доставка и адрес на фактуриране);

- Лични данни, които споделяте по време на други взаимодействия с Модулориста ЕООД;

- Информация, която може да бъде събирана автоматично - IP адрес.

 

 

 1. Бисквитки и други технологии за проследяване.

 

            Ние също така събираме информация за Вашето използване на платформата за онлайн търговия на МОДУЛОРИСТА посредством технологии за проследяване, като бисквитки - за запомняне на Вашите предпочитания и предоставянето на съдържание, което ще представлява най-голям интерес за Вас въз основа на данните от преглежданите от Вас страници.

            Моля, имайте предвид, че някои бисквитки имат съществено значение за функционирането на нашия сайт и тяхното изтриване или забраняване ще намали функционалността на сайта.

 

 1. Информация, събирана от други източници.

 

            Ние можем също така да комбинираме информация за Вас, която е събрана чрез платформата на МОДУЛОРИСТА, с информация, която сме събрали офлайн, както и с информация, предоставена ни от трети лица.

 

 1. Предоставяне на исканите от Вас продукти.

 

            При закупуването на продукт, ние използваме личните данни, предоставени от Вас, за да управляваме Вашите поръчки и фактури, да обработваме плащанията, да отговаряме на Вашите въпроси.

           

 1. Сайтове на трети страни

 

            Платформата за електронна търговия на МОДУЛОРИСТА може да използва добавки за социални мрежи, за да ви дадат възможност лесно да споделяте информация с други хора.

 

 1. Поверителност и защита

 

            Уважаваме Вашата поверителност, ценим нашите взаимоотношения и поемаме задължението да гарантираме Вашата поверителност. Ние разбираме важността на поверителността за нашите клиенти и посетителите на платформата ни за електронна търговия. Нашето използване на лични данни, които могат да Ви идентифицират, се урежда от нашата Политика за поверителност и като получавате достъп до и използвате платформата на МОДУЛОРИСТА, Вие се ангажирате да спазвате тази Политика за поверителност.

            Вие разбирате и се съгласявате, че когато подавате Вашата лична информация, която може да Ви идентифицира, на платформата за електронна търговия www.modulorista.com, МОДУЛОРИСТА е предприела предпазни мeрки за предотвратяване на неупълномощен достъп или прихващане, но няма абсолютна гаранция за защита.

            Въпреки нашите усилия съществува малка вероятност за случай на прихващане или неупълномощен достъп. МОДУЛОРИСТА не носи отговорност за такива или за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни или произтичащи щети, понесени от потребителя, дори ако МОДУЛОРИСТА е била предварително информирана за възможността от настъпването на такива щети. МОДУЛОРИСТА не гарантира, било то изрично или по подразбиране, че информацията, предоставена от който и да било потребител, няма да бъде обект на прихващане или неупълномощен достъп и не предоставя каквито и да било гаранции за продаваемост и годност за конкретна употреба. Всеки клиент носи отговорност за поддържането на конфиденциалността на собствената си парола.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

            Комисия за защита на личните данни

            Седалище: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

            Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

            Телефон: 02 915 3 518

            Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

            Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.